Zjazd wybrał!

Obradujący w sobotę (19.10) Zjazd Hufca dokonał wyboru władz na kadencję 2019-2023

Bardzo miło nam poinformować, że na funkcję Komendantki Hufca została wybrana phm. Michalina Gertych

W skład nowej Komendy weszli również:

  • hm. Franciszek Trybel (z-ca/skarbnik)
  • hm. Mariola Kląskała-Poniży (z-ca)
  • hm. Katarzyna Gertych
  • pwd. Anna Drobnik
  • ks. phm. Adam Żygadło
  • pwd. Michał Ziemek

Zjazd wybrał także skład Komisji Rewizyjnej Hufca:

  • phm. Magdalena Ziemek (przewodnicząca)
  • phm. Barbara Tlałka
  • phm. Barbara Tarka-Powęska

Szukaj

Komunikaty

No result...