Komendanci Hufca

1. Zygmunt Przybyłek (Wschowa) - (1950 - 1960r)
2. Marian Małuszek (Wschowa) - (X. 1960 - 30.04.1961r)
3. Jerzy Mecker (Zamysłów) - (01.10.1961 - 31.12.1962r)
4. Zenon Mleczak (Lgiń) - (01.01.1963 - 14.09.1965r)
5. Jan Szaferski (Wschowa) - (15.09.1965-31.08.1970r.)
6. Ewa Omieczyńska (Wschowa) - (01.09.1970 - 15.10.1971r)
7. Rozalia Morawska - Stycharz (Wschowa) - (15.10.1971 - 29.09.1978r)
8. Maria Genstwa (Wschowa) - (30.09.1978 - 30.11.1981r)
9. Ewa Omieczyńska (Wschowa) - (01.12.1981 - 19.11.1992r)
10. Tadeusz Marciniak (Śmigiel) - (20.11.1992-02.11.1993r)
11. Marek Drożdżyński (Wschowa) - (03.11.1993 - 24.10.1994r)
12.Jan Szaferski (Wschowa) - (25.10.1994 - 1999r) 

13. Franciszek Trybel (Wschowa) (1999r.- 01.12.2007r.)
14. Krzysztof Trybel (Wschowa) - (01.12.2007-29.08.2008)
15. Piotr Działakowski (Wschowa) - (29.08.2008-9.10.2010)
16. Hanna Romanowicz (Łęgoń) - (od 9.10.2010)