Ewa Omieczyńska

Ewa Omieczyńska (1940 – 1996)

Urodziła się 22 października 1940 roku w Niedomicach, powiecie tarnowskim, zmarła 2 czerwca 1996 roku we Wschowie. Swoje życie zawodowe związała z oświatą. Pracowała kolejno w szkołach podstawowych w Śmiglu, Dębowej Łłece i Wschowie. W 1966 roku została zaangażowana do szkoły podstawowej nr 2 we Wschowie jako nauczycielka chemii. W czasie pracy w tej szkole, ówczesna dyrektorka Waleriana Pawlak, namówiła ją aby aktywnie włączyła się w pracę Związku Harcerstwa Polskiego.

Na początku swej działalności w ZHP prowadziła drużyny zuchowe (73 DZ i Dębowej Łęce i 15 DZ w Szkole Podstawowej nr 2) a potem 23 DH im. T. Kościuszki, która wówczas byłą jedną z najbardziej wyróżniających się drużyn Hufca Wschowa. Pierwszy Stopień instruktorski – przewodnika, zdobyła w specjalności zuchowej w roku 1966. Następne – podharcmistrza i harcmistrza dotyczyły specjalności harcerskiej. W roku 1980 otrzymała stopień harcmistrza P.L.

W latach 1969 – 1970 pełniła funkcję zastępcy komendanta Hufca Wschowa i jednocześnie Komendanta Ośrodka Wschowa. W latach 1970 -1972 kierowała Hufcem Wschowa jako Komendantka. W 1973 roku powróciła do pracy w szkole, objęła 23 DH i został Komendantką Szczepu Orłów Piastowskich. Za jej komendantury Szczep liczył 6 drużyn Harcerskich i 5 zuchowych, drużyny zdobywały tytuły sztandarowych i mistrzowskich. Prowadzona przez nią 23 DH byłą drużyną sztandarową Hufca Wschowa i Chorągwi Leszczyńskiej.. Cały niemal swój wolny czas poświęcała harcerzom. Wakacje letnie i ferie zimowe spędzała na obozach, wędrownych, zimowiskach, rajdach, koloniach zuchowych, biwakach. Była Komendantką obozów m.in. w Lubiakowie, Rabce, Lubaszu Mielnicy. Uczestniczyła w Zlotach Harcerskich w Płocku i Sandomierzu. W roku 1973 była delegatką Hufca Wschowa na V Zjazd ZHP. Będąc czynną nauczycielką i instruktorką pełniła w Hufcu wiele funkcji społecznych.

Za swoją pracę i działalność społeczną oraz zawodową otrzymała weble wyróżnień, odznaczeń i odznak, m.in.: Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Honorową Odznakę „Za zasługi dla leszczyńskiej Chorągwi ZHP”, Srebrną Odznakę Komendanta Obozu, Złotą Odznakę Kadry Kształcącej, Krzyż za Zasługi dla ZHP (1972r), Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP (1979r), Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Opracowała Komisja Historyczna Hufca