Jan Szaferski

Harcmistrz JAN SZAFERSKI

 

Nauczyciel wychowania fizycznego, absolwent PIPS w Warszawie, WSP w Opolu, pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania, dwukrotny Komendant Hufca ZHP Wschowa, Kierownik Wydziału Nieprzetartego Szlaku w Chorągwi Leszczyńskiej, przewodniczący Kręgu Seniora ZHP Wschowa.

Pracę zawodową rozpoczął w 1961 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 w Sławie. W okresie czynnej służby zawodowej pełnił różne funkcje: nauczyciela wychowania fizycznego, kierownika kadr w Wydziale Oświaty i Wychowania, dyrektora Państwowego Domu Dziecka, nauczyciela metodyka WaM, a także nauczyciela szkoły specjalnej SOSW we Wschowie. Na każdym z tych stanowisk zawsze związany był z
harcerstwem. W Sławie reaktywował drużynę założoną przez druha Ludwika Stępczaka w 1945 roku.

W 1965 roku, został wybrany na stanowisko Komendanta Hufca ZHP Wschowa. Od 1970 roku, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego był instruktorem i członkiem Rady, później Komendy Hufca. W międzyczasie angażował się w organizację i działalność drużyn „Nieprzetartego Szlaku", był delegatem na krajowe Zjazdy, a w 1994 roku, gdy organizacja przechodziła bardzo trudne chwile, powierzono mu po raz drugi pełnienie obowiązków Komendanta wschowskiego Hufca. Liczono wtedy na jego doświadczenie, umiejętności organizatorskie, zapał, ofiarność, przywiązanie do Organizacji, wierzono, że potrafi pokonać piętrzące się trudności i zdoła przywrócić Hufcowi autorytet i właściwe miejsce w środowisku.

Po czterech latach, w 1998 roku, harcmistrz Jan Szaferski przekazał swemu następcy, harcmistrzowi Franciszkowi Tryblowi organizację uporządkowaną, sprawną, warunkującą dalszy pomyślny rozwój.

Po oddaniu funkcji Komendanta Hufca, druh Jan Szaferski swój czas i siły poświęcał instruktorom seniorom, którzy w Kręgu Seniora znajdują przyjazną atmosferę, chwile wspomnień i utwierdzenie w przekonaniu, że praca, jaką podejmowali była trudem potrzebnym, służącym dzieciom, młodzieży, społeczeństwu i krajowi.