Maria Genstwa

Hm. Maria Genstwa

Urodziła się 16.12.1943r. w Jarocinie. Od maja 1951r. Jest mieszkanką Wschowy, gdzie pracowała zawodowo i do dziś udziela się społecznie w Kręgu Seniora „Azymut” i Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Liceum Ogólnokształcące ukończyła we Wschowie w 1961r. Dalszą naukę kontynuowała w Studium Nauczycielskim we Wrocławiu, a następnie Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku biologia.

Pracę jako nauczycielka rozpoczęła w 1963r. W Szkole Podstawowej w Łysinach, gdzie pracowała 10 lat. Jako młoda nauczycielka dostała w przydziale czynności prowadzenie drużyny harcerskiej. O pracy z harcerzami nie miała pojęcia. Została skierowana na Kurs Drużynowych Harcerskich organizowany przez Lubuską Komendę Chorągwi w Czerwieńsku, który ukończył w 1963 roku, co pozwoliło na pełne zaangażowanie w pracy z harcerzami. Tak rozpoczęła się jej „przygoda” z ZHP. Zobowiązanie instruktorskie zdobyła w 1963 roku.

Przebieg pracy zawodowej:

• Szkoła Podstawowa w Łysinach 1.09.1963 – 1.09.1972
• Zbiorcza Szkołą Gminna Przyczyna Dolna 1972 – 1978, która została znów przemianowana na Szkołę Podstawową nr 3 we Wschowie.
• Oddelegowanie do Komendy Hufca 15.10.1978 – 31.10.1981
• 1.09.1981 – 31.12.1994 z-ca dyrektora SP nr 3 we Wschowie.

Pełnione Funkcje w ZHP i przebieg służby instruktorskiej.

• Stopień harcmistrza – Rozkaz Specjalny z 14.02.1971r.
• Stopień harcmistrza P.L – Rozkaz 21.07.1981r.
• Od 1.12.1963 – 1981 drużynowa drużyn harcerskich i zuchowych
• Członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej 1969 – 1973r.
• Przewodnicząca HKR 1973 – 1981r.
• Członek Chorągwianej Komisji Rewizyjnej w Chorągwi lubuskiej 1975- 1988r.
• Członek leszczyńskiej CHKR 1975 – 1988r.
• Komendant Ośrodka Przyczyna Dolna 1972 – 1974r.
• Komendant Hufca ZHP Wschowa 15.10.1978 – 31.10.1981r.
• Członek wydziału Zuchowego Leszczyńskiej Komendy Chorągwi 1976 – 1988r.

Dh. Maria Genstwa uczestniczyła w wielu szkoleniach, obozach, koloniach zuchowych i zimowiskach, gdzie pełniła funkcje najpierw uczestnika, drużynowej, a później Komendanta w/w akcji. Byłą zaangażowana także w organizację NAL i HAZ.

W tych akcjach bardzo dobrze współpracowała z dh. Danutą Demską i dh. Krystyną Kląskałą, dh. Tadeuszem Oszmianem, dh Tadeuszem Tchórzewskim, dh Jolą Oszuk – Bryćko.

Hm Maria Genstwa Otrzymała wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń zarówno harcerskich jak i państwowych, m.in.:

• Krzyż Zasługi dla ZHP
• Odznaka Chorągwiana Chorągwi Leszczyńskiej
• Srebrna Odznaka Kadry Kształcącej
• Honorowa Odznaka Służby Ziemi Leszczyńskiej
• Odznaka „Harcerska Służba Wielkopolsce”
• Brązowy krzyż Zasługi
• Złoty Krzyż Zasługi
• Złota Odznaka Ligi Ochrony Przyrody, za wybitną działalność na rzecz właściwego kształtowania środowiska przyrodniczego

Jako Komendantka Hufca organizowała wiele imprez na szczeblu Hufca: Turnieje Wiedzy Obywatelskiej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym dla HSPS (Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej – drużyny te istniały w szkołach ponadpodstawowych), Festiwale Śpiewających Szóstek i Teatrzyków Kukiełkowych, konkursy rysunkowe, biegi przełajowe, orientacja „Azymut”, MTO, wycieczki dla harcerzy i instruktorów. Reprezentowała Hufiec na wielu spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze oświatowe, polityczne i administracyjne Wschowy.

Rozpoczęła kampanię programową „Bohater Hufca” pod hasłem „Orlęta i Orły”, o której więcej informacji znaleźć można w dziale „Nasz Patron”. Wszyscy instruktorzy, zuchy i harcerze aktywnie włączyli się w realizację zadań uwieńczonych wspaniałą uroczystością nadania Hufcowi imienia Janusza Meissnera. W imprezie wzięły udział wszystkie drużyny zuchowe i harcerskie – wspaniale umundurowane, z totemami, proporczykami, sztandarami szczepów, drużynowi i instruktorzy hufca, którzy pracowali z zuchami i harcerzami na co dzień, Komendant Chorągwi Leszczyńskiej – dh Stanisław Czajka, władze oświatowe, administracyjne i społeczne, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy Wschowy. Uroczystości prowadził dh. Leszek Złoczewski.

Praca z dziećmi, młodzieżą i instruktorami dawała dh Maryli dużo radości i satysfakcji osobistej. Zawsze na uwadze miała bezpieczny i przyjemny wypoczynek dzieci. Starała się zdobyć uznanie i życzliwość społeczeństwa naszego miasta i gminy. Zawsze była i jest wierna ideałom harcerskim. Obecnie jest instruktorem Kręgu Seniora a zuchy, harcerze i instruktorzy zawsze mogą liczyć na jej pomoc.

„Harcerz nie rodzi się od razu harcerzem. Ani instruktor instruktorem Na to potrzeba czasu, cierpliwości oraz dobrej, rzetelnej pracy nad sobą”

Opracowała Komisja Historyczna Hufca