Rozalia Morawska-Stycharz

Hm. Rozalia Morawska

Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Starym Strączu 01.09.1958r. a następnie w latach 1959 – 1964 pracowała w Szkole Podstawowej w Krzepielowie. Tam też zaczęła pracę w harcerstwie. Przy pomocy dh Waleriany Pawlak (dawnej Hufcowej) zorganizowała drużynę harcerską. W 1964r. została urlopowana do pracy w Komendzie Hufca ZHP jako instruktor etatowy. W 1969r. znów wróciła do pracy w szkolnictwie do szkoły w Starym Strączu, a we wrześniu 1971r. Wydział Oświaty powierzył jej pełnienie obowiązków Kierownika Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach. Niedługo jednak pełniła tę funkcję, bo od 15.02.1972r. Komenda Chorągwi w Zielonej Górze powołała ją na Komendanta Hufca ZHP we Wschowie.

Praca Ta dawała wiele satysfakcji. Przygotowania do pracy, wspólnie z dh Danutą Demską pełniącą funkcję zastępcy kontynuowała pracę poprzedniego Komendanta Janusza Szaferskiego i Ewy Omieczyńskiej. W hufcu nastąpił znaczny wzrost ilości drużyn zuchowych, harcerskich i starszoharcerskich. Systematycznie szkolono kadrę na różnego rodzaju kursach w Hufcach, Chorągwi i Głównej Kwaterze ZHP. Prowadzono również kursy przybocznych zuchowych i harcerskich, a w szkołach średnich działał Młodzieżowy Krąg Instruktorski – przyszłą kadra drużynowych w szkołach. Organizowano kolonie zuchowe, obozy harcerskie oraz stanice Nieobozowego Lata, obozy międzynarodowe. Praca ta była popierana i wspomagana przez Wydział Oświaty we Wschowie, gdzie Inspektorzy byli członkami Rady Przyjaciół Harcerstwa. W 1976 w związku z reorganizacją województw Hufiec przeszedł do utworzonej Chorągwi Leszczyńskiej.

Z żalem żegnaliśmy się z Komendą Chorągwi Ziemi Lubuskiej, w której Hufiec Wschowa zawsze znajdował się w czołówce. Ale i w nowej Chorągwi osiągaliśmy bardzo dobre wyniki. Była to również zasługa kadry instruktorskiej – drużynowych, szczepowych, przyjaciół ZHP, na których pomoc w każdej chwili mogliśmy liczyć. W 1978r. dh Róża wraz z rodziną przeprowadziła się do Leszna, a KCH powołała ją na stanowisko Kierownika Wydziału Organizacyjnego Chorągwi Leszczyńskiej. Władze miasta doceniły pracę dh komendantki i przyznały jej tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wschowa.

W 1979r. dh Róża rozstała się ostatecznie z etatową pracą w ZHP wróciła do pracy w szkolnictwie. Pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Lesznie. Początkowo prowadziła Szczep przy szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie oraz drużynę Zuchową w Szkole nr 1.

Po odejściu na emeryturę w 1989r. byłą dalej czynnym instruktorem KH ZHP Wschowa, a obecnie działa w Kręgu Seniora.

W czasie długoletniej pracy instruktorskiej uczestniczyła w wielu szkoleniach i kursach:

• Kurs drużynowych zuchowych w Rzucenie (1960r.)
• Kurs Phm w Cieplicach (1964r.)
• Kurs Kadry Etatowej w Warszawie (1976, 1978r.)

Brała czynny udział w Zjazdach ZHP, Zlotach Młodzieży w Warszawie i w Berlinie, międzynarodowym obozie w Witebsku.

Praca w Związku doceniana byłą zarówno przez władze harcerskie jak i oświatowe. Posiada odznaczenia:

• Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla ZHP”
• Brązowy Krzyż Zasługi
• Odznaka „Przyjaciel Dziecka”
• Srebrne Odznaczenie im. Jana Krasickiego
• Medal Komisji Edukacji Narodowej
• Harcerska Służba Wielkopolsce

Związana uczuciowo z Wschową, tam przecież spędziła ważną cześć swojego życia wśród oddanych i serdecznych ludzi, z którymi pracowała dla dobra dzieci i młodzieży.