Zenon Mleczak

Zenon Mleczak (1934 – 1994)

Urodził się w Krzemieniewie. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1952. Pracował w szkołach w Brennie, Zaborówcu i Lginiu. W tej ostatniej przez 12 lat jako kierownik i dyrektor. W roku 1976 zaczął pracować w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie jako kadrowy, następnie objął stanowisko zastępcy inspektora. W ramach obowiązków służbowych nadzorował sprawy wychowawcze w placówkach oświatowych. Organizował letni wypoczynek dzieci, dbał o rozwój sportu i działalność organizacji młodzieżowych i szkolnych. Zanim przyszedł pracować do Wschowy, udzielał się społecznie – pełnił funkcję Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej W Wijewie oraz był czynnym instruktorem ZHP. Będąc już na emeryturze, jako pełnomocnik burmistrza czuwał nad wschowską oświatą pracując na połowie etatu.

W związku Harcerstwa Polskiego działał aktywnie od 1959r rozpoczynając od funkcji drużynowego. W latach 1962 – 1965 był Komendantem Hufca ZHP we Wschowie.

Od 1965 do 1972 roku – Komendantem Ośrodka w Wijewie, w latach 1974 – 1980 członkiem Rady Hufca i Komendy Hufca Wschowa.

Stopnie instruktorskie zdobywał kolejno w latach: w 1961 – przewodnika, w 1962 - podharcmistrza, w 1964 – harcmistrza, w 1974 – harcmistrza P.L.

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał wiele nagród, dyplomów i odznaczeń: Krzyż za zasługi dla ZHP, dyplom z okazji 20-lecia pracy instruktorskiej od Komendy Chorągwi Leszczyńskiej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Opracowała Komisja Historyczna Hufca