Barbara Uchman

Barbara Uchman

Druhna Basia urodziła się 15 grudnia 1945 roku w Głodnie.

Wykształcenie:

• Liceum pedagogiczne w Sulechowie – 1964r.
• Studium Nauczycielskie w Zielonej Górze – 1969r.

Przebieg pracy zawodowej:

• Nauczycielka w Szkole Podstawowej w Łupicy (1964 – 1974r.)
• Nauczycielka mianowana w SOSW im. J. Korczaka (1974 – 1995r.)

Stopnie instruktorskie:


• Pwd – 03.12.1965r. rozk L2/65
• Phm – 25.05.1976r. rozk. L7/76
• Hm – 13.02.1980r. rozk L2/80

Zobowiązanie instruktorskie złożyła 18 września 1965r.

Pełnione Funkcje


• Drużynowa 68 DH (15.02.65 – 02.10.73r.)
• Drużynowa 42 DH (05.10.73 – 20.10.74r.)
• Drużynowa 21 DH (20.10.74 – 15.09.75r.)
• Drużynowa 29 DH (15.09.75 – 25.09.79r.)
• Komendant $ Szczepu „Korczakowcy” przy OSW (25.09.79 – 06.09.84r.)
• Członek KH Wschowa (1980 – 1986r.)
• Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich (1982 – 1985r.)

Druhna Barbara brała udział w corocznych biwakach w Lginiu. Trwały one tydzień, a organizowany były w Lginiu latem od 1966 do 1969r. Uczestniczyła w obozach w Wygnańczycach, Lginiu, Lubogoszczy, Ślesinie, Małym Borze, Była uczestnikiem Zlotów drużyn NS w Koninie i Lginiu.

Odznaczenia ZHP:

• Krzyż za Zasługi dla ZHP (1983r.)
• Srebrna Honorowa odznaka „Za zasługo dla leszczyńskiej Chorągwi ZHP”
• Odznaka Przyjaciela Dziecka
• Odznaka Zasłużonego działacza TPD
• Złota odznaka Zasłużonego Działacza TPD

W czasie swojej pracy zawodowej otrzymywała dyplomy uznania, wyróżnienia oraz nagrody pieniężne: dyrektora, kuratora, inspektora oraz nagrody specjalne w OSW i Hufcu.