Bogna Kostka

Bogna kostka

Wykształcenie

• Studium Nauczycielskie w Zielonej Górze, kierunek filologia polska
• Kurs przygotowujący do pracy korekcyjno – wyrównawczej dla dzieci z zaburzeniami mowy w Poznaniu
• Kurs przygotowawczy do pracy z dziećmi sześcioletnimi w Lesznie
Przebieg pracy zawodowej

• 1950 – 1956 nauczycielka w SP w Starych Drzewcach
• 1956 – 1976 nauczycielka w SP w Nowych Drzewcach
• 1976 – 1990 nauczycielka w SP w Starych Drzewcach

Stopnie Instruktorskie

• harcmistrz Polski Ludowej (24.06.1980r.)

Obozy i kursy

• Zlot 100-lecia w Głogowie w 1966r.

Odznaczenia ZHP

• Ofensywa Zuchowa,13 X 1964r.
• Krzyż Zasługi dla ZHP,22 I 1974r.
• Tytuł Mistrzowskiego Drużynowego Drużyn Zuchowych w 1977r.
• Dyplom harcmistrza P.L.,24 VI 1980

Odznaczenia Państwowe

• Złoty Krzyż Zasługi, 30 VII 1974r.
• Medal KEN, 10 X 1979r.
• Odznaka „Za Zasługi dla Województwa leszczyńskiego”, 5 X 1983r.
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 25 IX 1985r.

Druhna Bogna Kostka pracę harcerską rozpoczęła w 1962r. Prowadziła 46 DZ „Leśne Wiewiórki” przy Szkole Podstawowej w Nowych Drzewcach. Drużyna należała do wzorowych drużyn w Hufcu ZHP Wschowa. Co roku zuchy z tej drużyny brały udział w koloniach letnich organizowanych przez Hufiec, a w 1966r. uczestniczyły w Zlocie 100 – lecia w Głogowie. Bogna Kostka należała do grona najaktywniejszych instruktorów w naszym hufcu. Uczestniczyła w NAL. Przez jedną kadencję była członkiem Hufcowej Komisji Rewizyjnej. Sumienna praca Bogny Kostki i jej osiągnięcia dostrzegały władze oświatowe i harcerskie, czego dowodem były liczne nagrody i odznaczenia.

O swoich dokonaniach hd Kostka mówi z ogromną skromnością, uważając swoje zaangażowanie za sprawę oczywistą. Dobro dziecka to cel, który jej przyświeca.