Ireneusz Wiśniewski

Ireneusz Wiśniewski

Urodził się 13 czerwca 1940 roku w Koziegłowach k/Poznania. Od 1945 roku był mieszkańcem Wschowy. Ukończył Szkołę Podstawową nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Studium Nauczycielskie w Zielonej Górze oraz wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze.

Od 1961 do 1972 pracował jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Przyczynie górne. W latach 1972 – 1974 był nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 3 we Wschowie, a od 1975 roku do 1976 zastępcą dyrektora szkoły.

W 1976 roku otrzymał stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie. Tę funkcję pełnił do 14 lutego 1987 roku. Pracę instruktorską rozpoczął w 1961 roku. Został mianowany drużynowym 28 DH im. J. Bema w SP w Przyczynie Górnej. Właśnie ta drużyna wygrała w 1963 roku konkurs na najlepiej zorganizowany biwak. Harcerze wygrali też Mały Wyścig Pokoju organizowany w Zielonej Górze. Był Również kierownikiem HSI przy Komendzie Hufca Wschowa, natomiast w latach 1963 – 1965 członkiem Komendy Hufca Wschowa, a później członkiem Rady Hufca. W 1962 roku przyznano mu stopień przewodnika, w 1964 roku podharcmistrza, w 1968 harcmistrza i w 1979 harcmistrza Polski Ludowej.

W pracy z harcerzami wykorzystywał wiele swoich umiejętności organizatorskich, plastycznych i sportowych. W Szkole Podstawowej nr 3 nadal prowadził do roku 1976 28 DH. Był również komendantem szczepu. Wspólnie z innymi instruktorami realizował różne4formy akcji letniej. Najczęściej pełnił funkcję kwatermistrza lub księgowego. Od roku 1961 do 1980brał udział w 8 obozach stałych, 5 obozach wędrownych i 3 koloniach zuchowych oraz 7 zimowiskach.

Za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz instruktorami otrzymał takie odznaczenia jak: Krzyż za Zasługi dla ZHP (1971r.), Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej (1982r.) i Dyplom za 20 lat pracy instruktorskiej (1981r.). Przyznano mu także: Odznakę Tysiąclecia (1966r.), Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1970r.), Złotą Odznakę ZNP (1974r.), Odznakę Przyjaciel Dziecka (1979r.), Zasłużony Działacz TKKS (1979r. i 1985r.), Honorową Odznakę za Zasługi w Sporcie Szkolnym (1971r.), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984r.), i Złoty Krzyż Zasługi (1984r.). W 1975 roku i 1984 otrzymał nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania.

Przedwczesna śmierć wyrwała go z kręgu ludzi, dla których praca na rzecz innych stała się czymś bardzo ważnym.

Był jasnym promieniem dla tych, co światła maja za mało. Odszedł na wieczną wartę 14 lutego 1987 roku