Jan Morawski

Jan Morawski

Wykształcenie wyższe – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przebieg Pracy zawodowej:

• 1971 – 1975r. – nauczyciel zajęć praktyczno – technicznych w Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie
• 1975 – 1998r. – funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lesznie
• 1993 – 1998r. – naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP
• 1998 – 2003r. funkcjonariusz KWP w Poznaniu – kierownik zespołu zamiejscowego Wydziały Postępowań Administracyjnych z siedzibą w Lesznie
• od 2003r. na emeryturze

Przebieg pracy instruktorskiej:

Dh Jan Morawski do ZHP wstąpił 1.09.1963r. Został on wtedy członkiem drużyny harcerskiej w Starych drzewcach. W czasie nauki w Studium Nauczycielskim w Zielonej Górze w latach 1969 – 1971 należał do Kręgu Instruktorskiego i tam 15.09.1969r. złożył zobowiązanie instruktorskie. W tymże roku otrzymał stopień przewodnika, ze specjalnością harcerską. Stopień podharcmistrza zdobył 10.09.1973r., a 25.05.1076r. Od roku 1971 do 1975 pracował w Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie. Pełnił tam funkcję drużynowego 44 DH, a od roku 1974 do 1975 Szczepowego Szczepu Szarych Szeregów. Dał się poznać jako dobry organizator szeregu inicjatyw w ZHP takich jak: Alerty, Olimpiady, Rok Kopernikowski, Rajdy, Festiwale Piosenki Harcerskiej. Szczep należał do wyróżniających się w hufcu, zarówno pod względem ilości zuchów i harcerzy jak i ich jakości.

W latach 1972 – 1974 był członkiem Referatu Harcerskiego przy KH ZHP we Wschowie oraz członkiem Rady Hufca Wschowa. Dh. Morawski podnosił swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i kursach. W 1972r. ukończył Kurs Drużynowych w CSI ZHP w Warszawie. Brał też udział w kursach drużynowych organizowanych przez Komendę Chorągwi Ziemi Lubuskiej i KH ZHP Wschowa. Prowadził obozy i zimowiska – 1972r. obóz w Orawce, zimowisko w Rabce.

Za dobrą pracę otrzymywał wyróżnienia i nagrody, zarówno w pracy nauczycielskiej, jak i instruktorskiej:

• Srebrny Krzyż Zasługi – 1988r.
• Brązowa Odznaka „W Służbie Narodu” – 1985r.
• Brązowa Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego” – 1987r.
• Odznaka „za Zasługi dla Województwa leszczyńskiego” – 1987r.

Mimo przejścia do pracy w Policji, druh Jan Morawski był czynnym instruktorem KH we Wschowie. Obecnie jest członkiem Kręgu Seniora przy naszym Hufcu i bierze udział w pracach Komisji Historycznej.