Józef Dulski

Józef Dłuski

Pracował jako wychowawca w Państwowym Domu Dziecka a później w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie.

Zaangażował się w działalność harcerską już w roku 1953 od pełnienia funkcji drużynowego.

Pracując w OSW – szkole życia, prowadził drużynę zuchową i kierował Szczepem jako Komendant. W latach 1963 -1966 był członkiem Komendy Hufca a w latach 1966 – 1969, członkiem Rady Hufca.

Jako instruktor zdobywał kolejne stopnie: przewodnika (1961r.), podharcmistrza (1963r.), harcmistrza (1966r.), harcmistrza P.L (1983r.).

Był instruktorem bardzo pracowitym, ofiarnym i opiekuńczym, poświęcającym dzieciom wiele swojego wolnego czasu.

Za swą pracę włożoną w organizowanie różnych akcji, alertów, obozów, biwaków, rajdów i wycieczek, wielokrotnie otrzymywał pochwały i nagrody od KH.

Jego działalność zawodowa i instruktorska sprawiła, że przyznano mu wiele odznaczeń:

• Krzyż za Zasługi dla ZHP (1969r.)
• Brązową Odznakę „Za Zasługi dla Lubuskiej Chorągwi ZHP” (1982r.)
• Złoty Krzyż Zasługi (1984r.)