Lidia Szaferska

Lidia Karola Szaferska z d. Jakubowska

Wykształcenia:

• Liceum pedagogiczne W Stargardzie Szczecińskiem (1967r.)
• Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie
• Centrum Doskonalenia nauczycieli w Kaliszu – mgr nauczania początkowego (1981r.)

Przebieg Pracy Zawodowej:


• Nauczycielka SP w Łysinach (1967 – 1968r.)
• Nauczycielka SP nr 2 we Wschowie (1969 – 1970r.)
• Kierownik Świetlicy SP nr 2 we Wschowie (!970 – 1978r.)
• Nauczycielka w Szkole Specjalnej przy SOSW Wschowa (1979 – 1997r.)
• Z-ca dyrektora w SOSW we Wschowie (1986 – 1987r.)

Przebieg Pracy Instruktorskiej:


• 84 DZ Łysiny (1967 – 1968r.)
• 94 DZ Wschowa SP nr 2 (1969 – 1973r.)
• 16 DZ Wschowa SP nr 2 (1973 – 1978r.)_
• 1 DZ „NS” SOSW Wschowa (1979 – 1984r.)
• Komendant Szczepu „Korczakowcy” przy SOSW we Wschowie (1984 – 1992r.)
• Namiestnik „NS” (1992 – 2002r.)
• Członek HKSI (1992 – 2002r.)
• Członek HKR (1982 – 1987r.)

Stopnie Instruktorskie:

• Przewodnik 01.03.1968 rozk L2/68
• Podharcmistrz 15.12.1969 rozk. L8/69
• Harcmistrz 03.05.1973 rozk. L1/73
• Harcmistrz P.L. 21.07.1983 rozk. L9/83

Udział w obozach, kursach:

• Zimowisko Szklarska Poręba 27.12.1967 – 04.01.1968r.
• Kurs CSI Ciepielice III.1968r.
• Obóz KH w Lubiatowie 01.07.1969 – 20.07.1969r.
• Obóz Szczepu „NS” Wołogoszcz 29.06.1980 – 20.07.1980r.
• Obóz pracy i wypoczynku NRD Shul 1986r.
• Obóz „NS” Lgiń 15.07 – 30.07.1987r.
• Kurs „NS” Rabka 10.02 – 05..03.1983r.

Odznaczenia ZHP:

• Tytuł Mistrzowski Drużynowy Zuchów 1978 leg. GK ZHP nr 355
• Krzyż „Za zasługi dla ZHP” 08.12.1980 leg. Nr A 6173
• Odznaka „Za Zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi ZHP”5.11.1984r., leg. Nr 114/B/84
• Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 22.07.1988 leg. Nr 2603
• Honorowa Odznaka „Harcerska Służba Wielkopolsce” 26.04.200 odznaka nr 297

Odznaczenia Państwowe:

• Srebrny Krzyż Zasługi 24.02.1988 leg. Nr 293 – 88 – 100
• Złoty Krzyż Zasługi 7.07.1997 leg. Nr 121 – 97 – 13

Hm Lidia Szaferska należała zawsze do instruktorek bardzo zaangażowanych w podejmowane zadania. Oprócz funkcji drużynowej była członkiem Komendy Hufca, zastępcą komendanta, instruktorem Hufcowej Komisji rewizyjnej (2 kadencje), przewodniczącą Hufcowej Komisji kształcenia i Stopni Instruktorskich, namiestnikiem drużyn „Nieprzetartego Szlaku”

Z drużynami i szczepem „NS” Korczakowcy przy SOSW we Wschowie uczestniczyła w wielu Zlotach, Złazach, wycieczkach, obozach i konkursach – szczególnie artystycznych, gdzie jej zuchy i harcerze zdobywali szereg nagród i wyróżnień. Druhnę Lidię cechowała szczególnie obowiązkowość i zdyscyplinowanie. Tego wymagała również od swoich wychowanków i instruktorów.

Przez kilka lat pełniła funkcję Społecznego Kuratora przy Sądzie Rejonowym w Lesznie, pracowała także społecznie w Kuratoryjnym Ośrodku Pracy z Młodzieżą przy SP nr 2 we Wschowie, a pózniej w SOSW we Wschowie.

Była również zaangażowana w prace Kręgu Korczakowskiego „Wielkopolska Południowa” z siedzibą we Wschowie i w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Do ostatnich dni swojego życia była aktywnym członkiem Kręgu Seniora „Azymut” Przy KH ZHP we Wschowie.