Maria Konieczna

Maria Konieczna

Wykształcenie wyższe zawodowe.

Nauczyciel pracujący w Szkole Podstawowej w Szlichtyngowej (1953 – 61r.), Nowym Strączu (1961 – 76r.), w Szlichtyngowej (1976-84r). Od roku 1984 do przejścia na emeryturę w 1986r. pełniła funkcję z-cy dyrektora Zbiorczej Szkoły gminnej w Szlichtyngowej. Czynny działacz społeczny, Przewodnicząca Gminnego Koła TPD w Szlichtyngowej, gdzie była specjalistycznym opiekunem społecznym ds. indywidualnych dziecka i rodziny przy UmiG w Szlichtyngowej. W latach 1983 – 86 ławnik Sądu Rejonowego w Rawiczu, potem od 1987 – 1990 w Lesznie.

Jednocześnie dh Maria aktywnie pracowała w ZHP. Organizowała i prowadziła drużynę zuchową w Nowym Strączu, a następnie drużynę zuchową i harcerską w Szlichtyngowej. Od 1975 r. pełniła funkcję Komendanta Hufca tamże, a w latach 1976 – 79 przewodniczącej HKR prz KH ZHP we Wschowie. Dała się poznać jako wspaniały organizator imprez w szkole i środowisku. Organizowała wspólnie z instruktorami pracującymi wówczas w ZSG w Szlichtyngowej akcje zapewniające dzieciom opiekę w czasie pozalekcyjnym typu turnieje wiedzy, obozy, zimowiska. Współpracowała z miejscowymi zakładami pracy, PGR-em, SKR-em, GS-em, uzyskując pomoc w organizowaniu różnych imprez.

Do pracy w harcerstwie była przygotowana. W 1970r. ukończyłą kurs instruktorski CSI w Warszawie, w 1980r. w Oleśnicy, w 1971r. kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

Za pracę zarówno zawodową, jak i społeczną była doceniana i nagradzana:

• Złotym Krzyżem Zasługi
• Odznaką za Zasługi dla Województwa leszczyńskiego
• Odznaką Przyjaciela Dziecka
• Krzyżem za Zasługi dla ZHP

Byłą również nagradzana za aktywny udział w realizacji zadań na rzecz rodziny i szkoły w organizacji Liga Kobiet. Obecnie dh Konieczna należy do Kręgu Seniora „Azymut” przy komendzie Hufca ZHP we Wschowie.