Stanisław Suda

Stanisław Suda

Urodzony 14 IX 1935r. w Teresowicach. Z wykształcenia nauczyciel. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Nowej Soli, a następnie kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Gorzowie Wlkp. Oraz Wyższym Studium Zawodowym w Zielonej Górze – specjalność nauczanie początkowe.

Przebieg pracy zawodowej


• 1.09.1955 – 31.08.1959 – nauczyciel SP w Starym Strączu
• 1.09.1959 – 31.08.1999 – nauczyciel SP w Krążkowie

Stopnie instruktorskie

• przewodnik – specjalność zuchowa – rozk. L8/60 (15.04.1960r.)
• podharcmistrz – specjalność zuchowa – rozk. L 5/62 (01.05.1962r.)
• harcmistrz – rozk. L4/64 (15.10.1964r.)
• harcmistrz P.L (21.07.1975r.)

Funkcje pełnione w ZHP

• drużynowy od 30.09.1959r.
• namiestnik zuchowy od 1.12.1963
• zastępca Komendanta Hufca ZHP Sława od 05.12.1975
• Komendant hufca ZHP Sława 10.10.1980 – 1983r.
• Członek Rady Chorągwi Lubuskiej 1978 – 1979r.

Obozy i kursy

a) Obozy

• Kolonia zuchowa w Zaborówcu – 1961 – komendant kolonii
• Kolonia zuchowa w Olbrachcicach – 1962 – komendant kolonii
• Kolonia zuchowa w Lginiu – 1963 – komendant kolonii
• Obóz harcerski w Dominicku – 1964 – kwatermistrz
• Kolonia zuchowa w Lginiu – 1965 – komendant kolonii
• Zimowisko w Staniszowie – 1965 – kwatermistrz
• Andzrejówka 1966 – kwatermistrz
• Szklarska Poręba – 1967 – kwatermistrz
• Kolonia zuchowa w Osinie Lubuskim – 1968 – komendant kolonii
• Zimowisko KH w Poznaniu – 1969 – kwatermistrz
• Obóz harcerski w Lubiatowie – 1970 – kwatermistrz
• Zimowisko w Rabce – 1974 – kwatermistrz
• Obóz i kolonia w Rabce – 1974 – kwatermistrz
• Zimowisko w Ziębicach – 1975 – kwatermistrz
• Obóz harcerski w Lubiatowie – 1975 – kwatermistrz
• Zimowisko w Ziębicach – 1976 – kwatermistrz

b) Kursy
• Kurs drużynowych organizowany przez Lubuską Komendę Chorągwi w Rucewie k. Pucka w 1960r.
• kursy dla instruktorów ZHP organizowane przez KCH w Zielonej Górze w Gorzupie (1961r.), Zielonej Górze (1962r.), Sulechowie (1963r.), Czerwińsku (1964r.), Babimoście (1968r.)
• Kurs namiestników zuchowych CSIZ w Ciepielicach (1969r.)
• Kurs kadry ZHP w Oleśnicy (1975r.)

Odznaczenia ZHP

• Honorowa Odznaka Ofensywy Zuchowej - L5/64
• Odznaka „Za Zasługi dla ZHP” – 14 XI 1968r.
• Brązowa (10 II 1976r.) i Srebrna (7 II 1987r.) Odznaka im. J. Krasickiego
• Odznaka „Zasłużony dla ZHP” – 10 X 1980r.

Odznaczenia Państwowe

• Złoty Krzyż Zasługi 26 V 1976r.

Druh Stanisław Suda związał się z harcerstwem w 1959r., zakładając drużynę zuchową „Zwinne Wiewiórki”. Prowadził ją do 1983r. Jednocześnie pełnił inne funkcje harcerskie powierzane mu przez KH we Wschowie i w Sławie. O pasji harcerskiej i docenianiu jego roli w wychowaniu dzieci najlepiej świadczy fakt, że za temat pracy dyplomowej napisanej w SN w Gorzowie Wlkp. wybrał: „Metody pracy zuchowej jako czynnik wpływający na kształtowanie się zespołu dziecięcego w klasach I – IV szkoły wiejskiej”. Należał do grupy najaktywniejszych instruktorów ZHP. Prowadząc obozy, kolonie zuchowe, zimowiska dał się poznać jako świetny organizator. Jego harcerska działalność przyczyniła się do ożywienia życia dzieci z wiejskiego środowiska. Po zakończeniu pracy zawodowej hm. Stanisław Suda działa w Kręgu Seniora „Azymut”.

Poniżej zamieszczono fragment wypowiedzi dh Franciszka Sudy. Wydana ona została w „Ziemia Wschowska”, 13/(13) z 29 listopada 2000 roku, strona 7. „Moje 50-lecie w harcerstwie”

Podsumowanie działalności w Związku Harcerstwa Polskiego Druha Seniora Komendy Hufca Wschowa Stanisława Sudy z Krążkowa w gminie Sława. Wszystko zaczęło się tak po prostu, zwyczajnie. Pierwsze moje kroki w harcerstwie zapoczątkowane były w Szkole Podstawowej w Starym Strączu, w mojej pierwszej placówce pracy nauczycielskiej. Jest jesień (wrzesień – październik) rok 1957, po odbytej służbie wojskowej wracam ponownie do tej samej szkoły. O tej porze roku dh Alicja Rękoś (Marszałek) zaproponowała spotkanie z jej harcerzami ze Sławy i naszymi chętnymi do harcerstwa dziećmi. Spotkanie odbyło się przy ognisku, oczywiście u nas. Jak zwykle z tradycją harcerską – gawęda, piosenki i zabawy. Od tego właśnie czasu zrodziła się moja sympatia do tej organizacji. Co prawda niewiele poczyniłem wtedy starań, aby organizacyjnie to dopasować. Nie wiedziałem po prostu jak – brak przeszkolenia.

W 1959 roku jako nauczyciel nauczania początkowego przenoszę się do małej szkoły w miejscowości Krążkowo w gminie Sława. Tym razem zainteresowali się moją osoba instruktorzy harcerscy i zuchowi – druhowie Krystyna i Mikołaj Miłeccy. W roku 1960 Komenda Hufca ZHP we Wschowie wysłała mnie na kurs drużynowych zuchowych, który odbywał się w Rucewie k. Pucka. W tym też roku, przy szkole, z pełnym zapałem zakładam drużynę zuchową pod nazwą „Wiewiórki”. Od tego czasu wszystko sprowadza się do zdobywania wiedzy zuchmistrzowskiej. Uczestniczę w szkoleniach centralnych, chorągwianych i hufcowych. Organizuję samodzielnie hufcowe kolonie zuchowe (Olbrachcice, Lgiń, Zaborówiec, Ośno Lubuskie), wędrujące stanice NAL (Sława), zimowisko (Ziębice), obozy wędrowne (Pojezierze Mazurskie, Bieszczady). Powierzano mi funkcje kwatermistrzowskie na obozach, zimowiskach i zgrupowaniach. Ponadto powierzano mi różne funkcje z wyboru, takie jak: członka Komendy Hufca Wschowa, Sława, namiestnictwo zuchowe (1963r.), zastępcy Komendanta Hufca Sława (1975r.). Od 10.10.1980r. do 1983r. pełniłem funkcję Komendanta Hufca Sława. Funkcje różne zmieniały się na przełomie mojej harcerskiej pracy, ale drużynę zuchową prowadziłem bez przerwy do 1983r. Po wielu latach ponownie w Krążkowie powstała środowiskowa gromada zuchów „Zwinne wiewiórki”, która funkcjonowała przy Szczepie nr 3 we Wschowie. Tym razem stało isę tak dzięki moim przyjaciołom; dh.dh. Januszowi Szaferskiemu i Franciszkowi Tryblowi. Władze harcerskie zawsze doceniały moją pracę i zaangażowanie. Wiele otrzymałem odznaczeń, dyplomów i pochwał oraz stopień harcmistrza P.L ze specjalnością zuchową.

Kończąc studia nauczycielskie w Gorzowie (1969r.) pod kierunkiem mgr Z. Świątnickiego napisałem pracę dyplomową na temat: „Metody pracy zuchowej jako czynnik wpływający na kształtowanie się zespołu dziecięcego w klasach I – IV szkoły wiejskiej”. Jako nauczyciel w klasach młodszych wykorzystywałem wiadomości z metodyki zuchowej i doświadczenie zdobyte w drużynie. Środowisko bliskie mi jest i znane od dziecka. Od dawna marzeniem moim było, by pracę swoją poświęcić dla dzieci tego środowiska. I tak też się stało, że 44 lata mojej pracy zawodowej zaliczyłem w tej właśnie społeczności. Obecnie jestem na emeryturze nauczycielskiej i funkcjonuję jako instruktor - senior oraz sympatyk – członek KH ZHP Wschowa. Czy tego żałuję, że tyle lat poświęciłem dzieciom w szkole i harcerstwu? Nie. Zawsze przyświecała mi myśl, ze jestem przecież po to, by dzieciom radość nieść. Mam trochę niezadowolenia jedynie z tego, że działo się to nie raz kosztem rodziny. Moim marzeniem jest teraz, by dzieciom i młodzieży przywrócić radość życia poprzez odnowę ducha harcerskiego i działalności w środowiskach sławskich i tej gminy, a harcerstwo niech istnieje tak długo, jak będą dzieci.

Stanisław Suda”