Jednostki hufca

Namiestnictwo zuchowe

Namiestnik zuchowy phm Michalina Gertych

 • 20 Gromada Zuchowa „Słoneczna Gromada”  - hm. Genowefa Turowska
 • 67 Gromada Zuchowa „Wesołe Jeżyki” – pwd. Kamil Szaferski
 • 10 Gromada Zuchowa „Polne Kwiatki” - pwd Barbara Czaińska
 • 31 Gromada Zuchowa”Smerfy” w Dębowej Łęce – samarytanka Barbara Marcinek
 • Gromada Zuchowa „Mali Tropiciele” w Szlichtyngowej – dh Donata Szuflita–Szenknecht
 • Próbna Gromada Zuchowa w SP 3 – dh Anna Malara

Namiestnictwo harcerskie

Namiestnik harcerski phm Adam Tarka

 • 23 Drużyna Harcerska „Pomarańczarnia” im.  A. Kamińskiego „Kamyka” – dh Maria Wojtyła – opiekun pwd. Anieszka Gertych
 • 29 Drużyna Harcerska im. Dzieci Getta – hm. Katarzyna Gertych
 • 53 Drużyna Harcerska im. Jana Bytnara „Rudego”– pwd. Martyna Rambolińska
 • 12 Sławska Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki – pwd. Karolina Sibinska
 • 59 WDH im. Baonu „Zośka” – pwd. Kinga Łakomy
 • 62 Drużyna Starszo Harcerska im. K. Makuszyńskiego – pwd. Julia Litorowicz
 • 31 Drużyna Harcerska im Zawiszy Czarnego –sam Zuzanna Kaczmar – opiekun dh Irena Grycz
 • 22 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku – phm Barbara Tlałka
 • 39 Wschowska Drużyna Wędrownicza im. Szarych Szergów – dh. Paulina Filipowska

Krąg Seniora „Azymut” – przewodnicząca phm. Jadwiga Tarka

Krąg Instruktorski przewodnicząca pwd. Anna Drobnik

 

Komunikaty

No result...