Jednostki hufca

Namiestnictwo zuchowe

Namiestnik zuchowy phm Michalina Gertych

 • 20 Gromada Zuchowa „Słoneczna Gromada”  - hm. Genowefa Turowska
 • 67 Gromada Zuchowa „Wesołe Jeżyki” – pwd. Kamil Szaferski
 • 10 Gromada Zuchowa „Polne Kwiatki” - pwd Barbara Czaińska
 • Próbna Gromada Zuchowa w Dębowej Łęce – samarytanka Barbara Marcinek
 • Próbna Gromada Zuchowa w Szlichtyngowej – dh Donata Szuflita–Szenknecht

Namiestnictwo harcerskie

Namiestnik harcerski pwd Anna Ziemek

 • 23 Drużyna Harcerska „Pomarańczarnia” im.  A. Kamińskiego „Kamyka” - pwd.Agnieszka Gertych
 • 9 Drużyna Harcerska im. Dzieci Getta – hm. Katarzyna Gertych
 • 53 Drużyna Harcerska im. Jana Bytnara „Rudego”– pwd. Martyna Rambolińska
 • 12 Sławska Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki – pwd. Karolina Sibinska
 • 59 WDH im. Baonu „Zośka” – dh. Kinga Łakomy
 • 62 Drużyna Starszo Harcerska im. K. Makuszyńskiego – phm. Adam Tarka
 • próbna 31 Drużyna Harcerska im Zawiszy Czarnego – drużynowa samarytanka Zuzanna Kaczmar – opiekun dh Irena Grycz
 • 22 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku – phm Barbara Tlałka
 • 39 Wschowska Drużyna Wędrownicza im. Szarych Szergów – dh. Paulina Filipowska

Krąg Seniora Azymut – przewodnicząca phm. Jadwiga Tarka

Krąg Instruktorski – przewodnicząca pwd. Anna Drobnik

Komunikaty