Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich Komendy Hufca ZHP Wschowa jest uprawniona do przeprowadzania prób i nadawania stopni przewodniczki/przewodnika.

W sprawie terminów nadchodzących spotkań należy kontaktować się z dh. hm. Jarosławem Poniży. Telefon kontaktowy: 603 099 426

 

Zadaniem Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich jest współuczestniczenie w pracy z instruktorami, prowadzenie prób na stopnie instruktorskie i występowanie z wnioskiem do komendanta Hufca o ich otwieranie oraz zamykanie, opiniowanie kart prób na stopień harcmistrza, harcmistrzyni, zatwierdzanie programów prób na stopnie instruktorskie, współdziałanie z opiekunami prób, zbieranie, propagowanie i rozpowszechnianie materiałów metodycznych i innych opracowań będących wynikiem realizacji prób instruktorskich.

Dokumenty udostępnione przez KSI można pobrać tutaj

Komunikaty

No result...